Pravidla soutěže

Poveřenec Roku

Pravidla soutěže

 
 1. Soutěž „Pověřenec pro ochranu osobních údajů roku“ pořádá Spolek pro ochranu osobních údajů, z.s., IČO: 03493679, se sídlem Hellichova 1/458, Malá Strana, 118 00 Praha 1.
 2. Soutěž vyhodnotí porota určená pořadatelem.Členové poroty jsou z účasti v soutěži vyloučeni.
 3. V rámci soutěže bude vyhlášena pouze jedna kategorie, pověřenec pro ochranu osobních údajů roku.
 4. Nominace probíhá od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2018.
 5. Nominovat účastníka do soutěže může kterákoliv právnická či fyzická osoba, a to bez omezení. Při nominaci musí uvést jméno a příjmení (případně u právnických osob název, adresu a IČO, má-li je přiděleno) nominovaného, název organizace, u které nominovaný vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, alespoň jeden kontaktní údaj a potvrdit, že nominovaný byl o své nominaci do soutěže informován a souhlasí s ní. Nominovat za stejných podmínek mohou i členové Spolku a členové poroty.
 6. Spolek každého nominovaného osloví a potvrdí s ním uvedené informace a to, zda se chce soutěže zúčastnit.
 7. Porota vyhodnotí nominované osoby zejména na základě následujících kritérií:
  1. kvalita informací (privacy policy) o zpracování osobních údajů na webu organizace, kde nominovaný vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů,
  2. veřejná dostupnost informace, že nominovaný vykonává funkci pověřence pro konkrétní organizace,
  3. publikační činnost a další účast ve veřejné diskusi týkající se problematicky ochrany osobních údajů ze strany nominovaného,
  4. „feedback from peers”; každý nominovaný a každý člen poroty uvede pět pověřenců, jejichž profesního přínosu si nejvíce váží,
  5. příklad dobré praxe, resp. zohlednění zajímavých a inspirativních řešení a přístupů při zpracování osobních údajů v práci pověřence a při činnosti organizace, ve které tuto pozici zastává.
 8. V rámci soutěže budou Spolkem zpracovávány osobní údaje nominujících i nominovaných, a to za účelem zajištění konání soutěže a vyhlášení jejích výsledků. Další informace o souvisejícím zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.